Thép Minh Dung xây dựng nhà máy sản xuất tại khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An

09/12/2020
Công ty TNHH Minh Dung - Nghệ An, đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng uy tín tại Việt Nam, vừa ký Biên bản ghi nhớ với Công ty Cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An để thuê đất xây dựng nhà máy mới tại Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 – Nghệ An.

Dự án xây mới nhà máy sản xuất sẽ giúp công ty mở rộng và phát triển các hoạt động kinh doanh trong khu vực.

Trong ảnh: Bà Nguyễn Thị Bích Liên (chính giữa), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An, Bà Đàm Thị Bảo Ngọc (thứ 3 bên phải), Giám đốc Công ty TNHH Minh Dung – Nghệ An và đại diện ban lãnh đạo tham dự lễ ký kết biên bản ghi nhớ.

Tin tức khác